Fra arbejdsl­iv til senior­liv - få inspira­tion til aktivi­teter

Det kan være svært at stoppe med at arbejde og gå på pension og ikke længere være en del af det fællesskab, som et arbejde kan give. Man kan blive ensom og dagene kan blive meget lange.

At gå på pension er en stor livsændring, og det kan være en udfordring at finde ud af, hvad man skal bruge al sin nye fritid på.

Hør Bitten og Otto fortælle om, hvad det har betydet for dem at gå på pension, og hvordan de har fundet nye fællesskaber, som har givet dem en god hverdag og et godt liv. 

Hør i videoen Bitten og Otto fortælle om, hvordan de har fundet nye fællesskaber og hvad det har betydet for dem