Finansiering: Kan I få støtte til en tarteletfest?

Der er forskellige puljer, som man kan søge - afhængig af, hvem jeres tarteletfest er for. 

Støtte til jeres tarteletfest

 • Strakspuljen

  Strakspuljen skal fremme mindre projekter i lokalsamfund i Vejle Kommune. 

  Hvad kan der søges til?

  Der kan for eksempel søges til forplejning og  aktiviteter, som understøtter at alle føler sig velkomne og inkluderede. 

  Hvilke krav er der?

  Jeres tarteletfest skal bidrage til at skabe et attraktivt og levende lokalsamfund. 

  Den skal fremme samarbejde mellem borgere og foreninger.

  Tarteletfesten er annonceret på AktivSammen.vejle.dk

  Læs mere om strakspuljen på vejle.dk her

 • Kulturpuljen

  Kulturpuljen kan søges af foreninger og privatpersoner, som primært henvender sig til borgere mellem 15 og 25 år.

  Hvilke krav er der?

  Du kan søge til offentlige arrangementer eller projekter, der er tilgængelige for alle.

  Tarteletfesten er annonceret på AktivSammen.vejle.dk

  Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet og et budget. 

  Læs mere om kulturpuljen på vejle.dk her

 • Boligforeninger

  Støtte til tarteletfest i/med boligforeninger 

  Midler til afholdelse af fest til formål at styrke fællesskab i nærmiljøet 

  Send en mail til: 

  tc@nortec.dk, Tanja Christabel, Nortec A/S  

  Beskriv jeres arrangement og formål, og en konkret ansøgning til midler.

  Sponsoradministrator er Nortec A/S. 

 • Tarteletskaller

  Vi forventer at alle kan få 3 skaller per forventet deltager i festen. 

  Det er krav at festen er meldt ind på aktivsammen.vejle.dk. 

  Kontaktperson: Dorbl@vejle.dk 

  Alle som har meldt festen ind senest 15. oktober 2024 får besked hvis det bliver muligt at få tarteletskaller. 

Skriv til fællesskabskoordinator Dorte Bladt på dorbl@vejle.dk, hvis du har spørgsmål til puljer og økonomi.